جامعه اسلامی دانشجویان


اردوی دانشجویی مشهد مقدس


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری جامعه اسلامی دانشجویان و کانون قرآن و عترت اردوی دانشجویی مشهد مقدس را برگزار میکند.


۲۲ آذر ۱۳۹۶