مهندسی معدن


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها و کارشناس انجمن های علمی


۱۲ آذر ۱۳۹۳


معارفه انجمن علمی مهندسی معدن


مراسم معارفه انجمن روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ با حضور اساتید دانشکده مهندسی معدن در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار گردید.


۱۹ اسفند ۱۳۹۱


عناوینی از فعالیت های انجمن علمی مهندسی معدن


۱-    بازدید از کارخانه مس سونگون

۲-    برگزاری دوره آموزشی نرم افزار


۱۷ دی ۱۳۹۱