مهندسی شیمی


مراسم معارفه انجمن علمی مهندسی شیمی


این مراسم با حضور رئیس محترم دانشکده مهندسی شیمی جناب آقای دکتر علیزاده و چند تن از اساتید گرانقدر دانشکده به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید از انجمن علمی مهندسی شیمی و همچنین جذب دانشجویان علاقمند جهت فعالیت در انجمن توسط انجمن علمی مهندسی شمی


۲۲ مهر ۱۳۹۴


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها و کارشناس انجمن های علمی


۱۲ آذر ۱۳۹۳


کارگاه آموزشی آشنایی با نانو فناوری و محورهای پژوهشی آن


این کارگاه آموزشی روز سه شنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۵ توسط مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی و با حضور پروفسور بابالو به عنوان مدرس کارگاه و همچنین با حضور دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه از جمله


۲۰ اسفند ۱۳۹۱