مهندسی مواد


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها و کارشناس انجمن های علمی


۱۲ آذر ۱۳۹۳


سمینار دانشجو و کسب وکار


 

سمینار دانشجو و کسب وکار درتاریخ ۱/۲/۹۲ به همت اعضای انجمن علمی مهندسی مواد در سالن آمفی تئائر برگزار شد.


۶ اردیبهشت ۱۳۹۲


پخش فیلم جوشکاری


انجمن علمی مهندسی مواد به کمک آقای رفیع زاده در آمفی تئاتر دانشگاه فیلم جوشکاری پخش کرد.


۶ اردیبهشت ۱۳۹۲


مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید انجمن علمی مهندسی مواد


مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال ۹۱ مهندسی مواد توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد درتاریخ ۹۱/۱۲/۶ در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار شد.


۹ اسفند ۱۳۹۱


مسابقه ریخته گری انجمن علمی مهندسی مواد


با توجه به این که ریخته­گری یکی از نمود های بیرونی مهندسی مواد به شمار می ­آید لذا انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد بر این شد تا مسابقه ای جهت سنجش سطح توان عملی دانشجویان و


۱۰ دی ۱۳۹۱


بازدید خواهران از شرکت چرخشگر تبریز


در راستای نیاز دانشجویان مهندسی مواد به بازید از شرکت ها و آشنایی آنها با فرآیند تولید در صنعت، انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند بازدیدی از شرکت چرخشگر تبریز را فراهم نمود.


۱۰ دی ۱۳۹۱


مراسم معارفه انجمن علمی مهندسی مواد


گزارش مراسم بصورت تصویری:


۱۰ دی ۱۳۹۱