انجمن علمی مهندسی پزشکی


معارفه ورودی های جدید انجمن علمی مهندسی پزشکی


این مراسم روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ برای ورودی های سال ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی ، با همکاری امور فرهنگی و حضور معاونت محترم آموزشی و جمعی از اساتید برتر رشته ی مهندسی پزشکی و مهندسی برق در آمفی تئاتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد.


۵ اسفند ۱۳۹۱


عناوین فعالیت های انجمن علمی مهندسی پزشکی


۱-    بازدید از بیمارستان بهبود تبریز

۲-    برگزاری دوره مقدماتی برنامه نویسی


۱۰ دی ۱۳۹۱