نشریات دانشجویی


جلسه کمیته ناظر بر نشریات


جلسه اعضای کمیته ناظر بر نشریات با تمام مدیر مسئولین نشریات برگزار شد.


۲ دی ۱۳۹۶


نشریه اینوا


نشریه علمی- فرهنگی مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند (نشریه اینوا) منشر شد. علاقه مندان می توانند نسخه اصلی این نشریه را از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خریداری نمایند.


۱۶ آذر ۱۳۹۶


نشریه میلیاردیم


انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو آخرین نسخه نشریه میلیاردیم را منتشر کرد. علاقه مندان می توانند نسخه اصلی این نشریه را از دفتر انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو خریداری نمایند.


۱۶ آذر ۱۳۹۶


نشریه پایلوت


انجمن علمی مهندسی شیمی آخرین نسخه نشریه پایلوت را منتشر کرد. علاقه مندان می توانند نسخه اصلی این نشریه را از دفتر انجمن علمی مهندسی شیمی خریداری نمایند.

.


۱۶ آذر ۱۳۹۶