انجمن علمی محیط زیست


کارگاه طراحی آزمایش


انجمن علمی مهندسی محیط زیست با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران (شعبه‌ی شمال‌غرب) برگزار می‌کند:

❌جلسه ی مقدماتی کاملا رایگان❌


۱۶ آذر ۱۳۹۶