منشور اخلاقی معاونت فرهنگی، اجتماعی

بسمه تعالی

منشور اخلاقی و فرهنگی اعضاء  هیأت علمی و کارکنان دانشگاه صنعتی سهند

بی شک انقلاب اسلامی ایران در ماهیت خود یک انقلاب فرهنگی بود که توانست با الهام از تعالیم حیات بخش اسلام و منویات رهبر فقید انقلاب (ره) استقلال، عزت و بالندگی را برای ملت ایران به ارمغان آورد در این راستا دانشگاه اسلامی به عنوان پرچم دار تحول و توسعه علمی و فرهنگی در جامعه، بایستی در ایفای نقش خود و بسط و گسترش فرهنگ پویای اسلامی ایرانی و فراهم آوردن الگوی ماندگار برای زندگی بشری پیشقدم باشد. لذا ما اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه به لحاظ فرهنگی و برخورداری از شخصیت والای انسانی و اسلامی در ایفای نقش کامل خود در این زمینه موارد زیر را در همه حال سر لوحه کار خود قرار خواهیم داد:

۱) با اعتقاد بر اینکه خداوند متعال در تمام اوقات ناظر بر اعمال ماست، با جدیت در ترویج ارزشها و اصول اخلاقی ناظر بر حرفه مقدس معلمی کوشا بوده و صداقت و سلامت فردی و اجتماعی را در کلیه امورات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی رعایت خواهیم کرد.

۲) مراقبت و توجه به همه دانشجویان را وظیفه خود دانسته و با در نظر گرفتن نقش مقدس معلمی و تربیت اسلامی و شکوفایی ارزش ها، نگرش ها و عقاید دینی و اسلامی دانشجویان دلسوزانه راهنمايشان خواهیم بود.

۳) با اعتقاد بر اینکه دانشجویان سرمایه عظیم فکری و انسانی جامعه هستند در کنار آموزش علم و دانش ، در بروز مهارتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان تعامل سازنده داشته و به این امر مهم اهتمام خواهیم ورزید .

۴) با در نظر گرفتن اصول و ارزشهای والای انقلاب اسلامی که برگرفته از آموزها و ارزش های دین مبین اسلام است در همه حال در بسط و گسترش تفکر و گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی در بین دانشگاهیان کوشا خواهیم بود.

۵) در ساختن دانشگاه معنویت گرا، ارزش گرا و انسان ساز که در پی رهبری معنوی وجهت دهی فرهنگی جامعه است و علم جهت دار را مبنا و چارچوب حرکت علمی خود قرار داده قویا کوشا خواهیم بود.