کرسی های آزاد اندیشی


کرسی آزاد اندیشی »رابطه با آمریکا آری یا نه؟«


جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع « رابطه با آمریکا، آری یا نه؟ » روز دوشنبه مورخ ۹۲/۷/۲۹ در آمفی تئاتر شهید آوینی ساختمان علامه جعفری توسط بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.


۱۴ آبان ۱۳۹۲


مصاحبه دبیر جامعه اسلامی دانشجویان در خصوص آسیب های کرسی


آسیب‌شناسی کرسی‌های آزاداندیشی

برخی دانشگاه‌ها نگاهی بیلان‌محور به کرسی‌های آزاداندیشی دارند


۹ بهمن ۱۳۹۱


کرسی های آزاد اندیشی، فرصت یا تهدید؟


مقدمه:
آزادی فرصت است؟ آزادی تهدید است؟ آزادی ….
براستی‌ آزادی در تمام شاخه‌های خود چگونه است؟


۹ بهمن ۱۳۹۱


بخشهائی از مطالبات مقام معظم رهبری در مورد کرسی های آزاد اندیشی


  1. ضرورت طرح علمی و اصولی نظریه های مختلف :

«یکى از وظایف نظام جمهورى اسلامى، حمایت صریح از برخورد افکار به شکل سالم است. این‏کار، ظرف و مجرا لازم دارد و این مجرا بایستى به وسیله خودِ دوستان دانشگاهى و حوزوى در بخشهاى مختلف تنظیم شود.


۹ بهمن ۱۳۹۱


بررسی اهمیت و ضرورت آزاد اندیشی از دیدگاه قرآن و روایات


چکیده :

آزادی موهبتی الهی که باعث بروز استعدادها و تکامل انسان است و زمانی که این نعمت در چهار چوب شرایط آزادی قرارگیرد سرمایه واقعی شخصیت انسان مایل به ارتقا را می سازد.


۹ بهمن ۱۳۹۱