انجمن علمی ریاضی و فیزیک


معارفه انجمن علمی ریاضی و فیزیک


معارفه این انجمن علمی جدید التأسیس روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ با حضور اساتید دانشکده علوم پایه و استاد مشاور انجمن آقای دکتر فرضی در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار گردید. هدف از برگزاری این مراسم آشنایی دانشجویان عزیز با انجمن ریاضی و فیزیک و دعوت به فعالیت در انجمن بوده است.


۲۲ اسفند ۱۳۹۱