انجمن علمی کمیکار


کسب مقام های اول و سوم توسط انجمن علمی کمیکار


نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در ۵ بخش: عملکرد، پوستر، رالی آزاد، ایده برتر و دانش آموزی در مهرماه سال جاری به مدت ۲ روز برگزار گردید انجمن علمی کمیکار دانشگاه صنعتی سهند توانست


۹ آذر ۱۳۹۳


اولین دوره مسابقات کمیکار منطقه ای شمال غرب کشور


در این مسابقه به لطف حق تعالی، تعداد ۹ تیم از دانشگاه های صنعتی سهند، زنجان، کردستان و صنعتی امیر کبیر و ۲ تیم دانش آموزی از دبیرستان تیز هوشان کرمانشاه در این مسابقات شرکت نمودند.


۱۷ دی ۱۳۹۱


کسب مقام های اول و سوم توسط انجمن علمی کمیکار


نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در ۵ بخش: عملکرد، پوستر، رالی آزاد، ایده برتر و دانش آموزی در مهرماه سال جاری به مدت ۲ روز برگزار گردید


۲۸ بهمن ۱۳۸۷