ستاد استقبال از ورودی های جدید

۱۰ مهر ۱۳۹۶


ستاد استقبال از ورودی های جدید


ستاد استقبال از ورودی های جدید با حضور و مشارکت انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی-هنری و تشکل های اسلامی دانشجویان با مدیریت اداره امور فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

تصاویری از ستاد:

 

photo_2017-10-02_09-42-39

۱

photo_2017-10-02_09-43-23

۲

photo_2017-10-02_09-41-47

۳

photo_2017-10-02_09-42-26

۴

 

 

photo_2017-10-02_09-42-35

۵

photo_2017-10-02_09-42-42

۷

photo_2017-10-02_09-42-46

۸

photo_2017-10-02_09-42-53

۹

photo_2017-10-02_09-42-57

۱۰

photo_2017-10-02_09-43-00

۱۱

photo_2017-10-02_09-43-05

۱۲

photo_2017-10-02_09-43-08

۱۳

photo_2017-10-02_09-43-11

۱۴

 

photo_2017-10-02_09-43-19

۱۵