هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه صنعتی سهند

۱۵ مهر ۱۳۹۴


هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه صنعتی سهند


هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، معاونین محترم پژوهش و دانشجویی و چند تن از اساتید محترم و دانشجویان گرامی با هدف به نمایش در آوردن و معرفی دستاوردهای علمی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ترغیب دانشجویان عزیز جهت فعالیت در انجمن های علمی و کارهای گروهی در روزهای ۱۱ الی ۱۴ مهر ماه ۹۴ در محل دایمی نمایشگاه های دانشگاه با حضور ۱۰ انجمن فعال برگزار گردید که از بین این انجمنها، انجمن علمی فناوری اطلاعات به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده و همچنین برگزیده در زمینه  فعالیت های آموزشی و اختراعات، انجمن های علمی مهندسی شیمی و ریاضی و فیزیک برگزیده در زمینه فعالیت های پژوهشی، انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزیده در زمینه مسابقات علمی و فناورانه،انتخاب شدند و به مرحله ملی این جشنواره راه یافتند. در این جشنواره جهت پر نشاط کردن آن مسابقه ای تحت عنوان مسابقه بازیهای رایانه ای در محیط جشنواره و محوطه دانشگاه در طی دو روز برگزار گردید.

.

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۳۲۶

۱

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۴۵۲

۲

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۵۴۹

۳

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۶۳۹

۴

۲۰۱۵۱۰۰۵_۱۲۳۳۵۸

۵

۲۰۱۵۱۰۰۵_۱۲۳۵۴۲

۶

۲۰۱۵۱۰۰۵_۱۲۱۳۵۹

۷

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۴۵۲

۸

۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۳۰۴۰۷

۹