جشنواره اردوهای بهاره ۹۳

۳ خرداد ۱۳۹۳


جشنواره اردوهای بهاره ۹۳


تصاویری از اردوهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند به مناطق جلفا و جنگل های ارسباران در اردیبهشت ماه ۹۳

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴