کرسی آزاد اندیشی »رابطه با آمریکا آری یا نه؟«

۱۴ آبان ۱۳۹۲


کرسی آزاد اندیشی »رابطه با آمریکا آری یا نه؟«


جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع « رابطه با آمریکا، آری یا نه؟ » روز دوشنبه مورخ ۹۲/۷/۲۹ در آمفی تئاتر شهید آوینی ساختمان علامه جعفری توسط بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

تصاویری از جلسه کرسی آزاد اندیشی:

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶