افتتاحیه اولین شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در دانشگاه صنعتی سهند

این مراسم با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و دانشکده مهندسی برق در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ با حضورریاست و  اساتید دانشکده مهندسی برق، مدیریت اداره امور فرهنگی و با حضور پرشور دانشجویان و اصحاب رسانه های دیداری و شنیداری در امفی تائتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد. در پایان مراسم نیز از  خبرگزاری نصر و از آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر ابراهیم نژاد به عنوان فعالان در زمینه پردازش تصویر نیز تقدیر به عمل آمد.

تصاویری از مراسم: