مراسم معارفه انجمن علمی فناوری اطلاعات

این مراسم در ساعت فرهنگی روز دوشنبه، ششم مهرماه با حضور دانشجویان ورودی جدید، اساتید دانشکده مهندسی برق و استاد مشاور انجمن جناب آقای دکتر ابراهیمی در آمفی تئأتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار گردید. در این برنامه، رباط پرنده ای که از دستاوردهای خود انجمن IT بود در محل مراسم به پرواز در آورده شد. و در آخر برنامه با اهداء لوح سپاس از اعضاء فعال انجمن تقدیر به عمل آمد.