عناوینی از فعالیت های انجمن علمی مهندسی معدن

۱-    بازدید از کارخانه مس سونگون

۲-    برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Seisimager

۳-    جمع آوری مقالات دانشجویی (علمی، پژوهشی) جهت استفاده در نشریه کاووش

۴-    تهیه کتاب­ها و جزوات درسی و آموزشی برای اعضا انجمن

۵-    فراخوان طرح­های پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقی

۶-    همکاری با دانشکده مهندسی معدن در مراسم هفته پژوهش

۷-    برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار Flac

۸-    تشکیل گروه­های پژوهشی، تحقیقی و آزمایشگاهی

۹-    بازدید از معدن کائولن زنوز

تصاویری از فعالیت ها: