معارفه انجمن علمی مهندسی پلیمر

این مراسم با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان ورودی جدید با محیط دانشگاه، اساتید، رشته تحصیلی و همچنین جهت آشنایی با انجمن علمی مهندسی پلیمر با حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، ریاست محترم دانشکده مهندسی پلیمر، مدیر عامل محترم شرکت آذرآوند به عنوان سخنران ویژه برنامه و تعداد کثیری از اساتید دانشکده مهندسی پلیمر و دانشجویان ورودی جدید در سالن آمفی تئاتر شهید شهریاری دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید.

تصاویری از این مراسم: