هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو از دانشگاه صنعتی سهند و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در جهت برگزاری و همکاری در برگزاری هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد، تقدیر و تشکر بعمل آورد.