کارگاه طراحی آزمایش

انجمن علمی مهندسی محیط زیست با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران (شعبه‌ی شمال‌غرب) برگزار می‌کند:

❌جلسه ی مقدماتی کاملا رایگان❌

هزینه‌ی  شرکت در جلسه‌ی پیشرفته به همراه اعطای مدرک از سوی انجمن مهندسی شیمی ایران (شعبه‌ی شمال‌غرب) ۴۰۰۰۰ تومان

⭕۴۰درصد تخفیف، برای دانشجویان مرکز تحقیقات مهندسی محیط‌زیست
⭕۳۰درصد تخفیف، برای دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مهندسی محیط‌زیست
⭕۲۰درصد تخفیف، برای دانشجویان کارشناسی ارشد سایر گرایش‌های دانشکده مهندسی شیمی