بازارچه خیریه کانون مهرانه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲


بازارچه خیریه کانون مهرانه


بازارچه خیریه از روز شنبه مورخ ۹۲/۲/۲۱ به مدت چهار روز در محوطه ساختمان علامه جعفری دانشگاه برگزار گردید. هدف از برگزاری این حرکت خیرخواهانه کمک به بیماران سرطانی بود و عواید حاصل از آن در این مسیر خرج خواهد شد.

تصاویر:

.

۱

۲

۳

۴

۵