اردوی دانشجویی مشهد مقدس

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری جامعه اسلامی دانشجویان و کانون قرآن و عترت، اردوی دانشجویی مشهد مقدس را برگزار کرد.