بازارچه خیریه کانون مهرانه

بازارچه خیریه از روز شنبه مورخ ۹۲/۲/۲۱ به مدت چهار روز در محوطه ساختمان علامه جعفری دانشگاه برگزار گردید. هدف از برگزاری این حرکت خیرخواهانه کمک به بیماران سرطانی بود و عواید حاصل از آن در این مسیر خرج خواهد شد.