اردوی دانشجویی مشهد مقدس

دومین اردوی زیارتی مشهد مقدس توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی سهند، با شرکت ۷۰ نفر از برادران دانشجو و ۸۵ نفر از خواهران از مورخ ۱ الی ۹ بهمن ماه ۹۴ و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه برگزار گردید. نیایش ها و برنامه های دسته جمعی دومین اردوی زیارتی مشهد مقدس توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی سهند، با شرکت ۷۰ نفر از برادران دانشجو و ۸۵ نفر از خواهران از مورخ ۱ الی ۹ بهمن ماه ۹۴ و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه برگزار گردید. نیایش ها و برنامه های دسته جمعی در دارالهدایه حرم رضوی، بازدید از فرهنگسرای زیارت، سد زیبای چالیدره، بازدید از آرامگاه فردوسی در طوس و برگزاری مسابقه عکاسی از جمله برنامه های فرهنگی اردو بود.