درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در سی و دومین دوره مسابقات منطقه ای و سراسری قرآن کریم

مرحله سراسری مسابقات قرآن کریم دانشجویان سراسر کشور از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ شهریور سال جاری برگزار و طی آن دو نفر از دانشجویان خواهر دانشگاه به اسامی خانم ها مینا صیدی اسفهلان و فاطمه شعیبی در مرحله سراسری مسابقات قرآن کریم دانشجویان سراسر کشور حائز رتبه گردیدند. در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید خانم مینا صیدی اسفهلان حائز رتبه اول در رشته تلخیص کتاب و خانم فاطمه شعیبی حائز رتبه سوم در رشته پویا نمایی قرآنی گردیدند. همچنین در مرحله منطقه ای  این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه قزوین برگزار شد آقای سجاد سیفی شرکت کننده در رشته حفظ ۵ جزء مقام سوم  و آقای رضا اصلانی خواه در رشته حفظ ۲۰ جزء مقام سوم را کسب نمودند. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک به این عزیزان موفقیت و سربلندی روز افزون دانشجویان را از درگاه حضرت احدیت خواستار است.