معارفه انجمن علمی مهندسی معدن

۱۹ اسفند ۱۳۹۱


معارفه انجمن علمی مهندسی معدن


مراسم معارفه انجمن روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ با حضور اساتید دانشکده مهندسی معدن در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار گردید. در پایان برنامه از اعضاء سابق شورای مدیریت انجمن علمی مهندسی معدن تجلیل به عمل آمد.

تصاویری از مراسم:

.

دکتر پورقهرمانی رئیس دانشکده مهندسی معدن

۱

مهندس اکبری دبیر انجمن علمی مهندسی معدن

۲

دانشجویان شرکت کننده در مراسم

۳

۴

۵

۶

تجلیل از شورای مدیریت سابق انجمن

۷