نشریه پایلوت

انجمن علمی مهندسی شیمی آخرین نسخه نشریه پایلوت را منتشر کرد. علاقه مندان می توانند نسخه اصلی این نشریه را از دفتر انجمن علمی مهندسی شیمی خریداری نمایند.