مراسم شب یلدا

مراسم شب یلدا در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد. در این برنامه که با استقبال گسترده دانشجویان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید، برنامه های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری در فضایی بانشاط به اجرا درآمد.

مراسم شب یلدا در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد. در این برنامه که با استقبال گسترده دانشجویان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید، برنامه های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری در فضایی بانشاط به اجرا درآمد. این برنامه توسط کانون شعر و ادب و با همکاری سایر کانون های فرهنگی زیر نظر اداره ی امور فرهنگی  با حضور مهمانان ویژه استاد محمد سلمانی و امید صباغ نو و با اجرای زیبای مرتضی طوسی و استقبال پر شور دانشجویان در سالن ورزشی دانشگاه ۲۷ آذر ماه ۹۶ برگزار گردید.