معارفه ی کانون شعر و ادب

مراسم معارفه ی کانون شعر ادب دانشگاه صنعتی سهند تبریز با حضور شاعران جوان و مطرح استانی و تقدیر از شورای مرکزی و هیات دبیران دوره ی قبل”طوبی معصومی، غزل امیری، امین معماریان، هادی شیخ عظیمی و محمد حسین اکبری” در آبان ماه سال ۹۶ با استقبال پر شور دانشجویان عزیز برگزار گردید.