بازدید جمعی از اساتید دانشگاه از اماکن تاریخی تبریز

جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز از اماکن تاریخی شهر تبریز بازدید کردند. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت رویداد تبریز ۲۰۱۸، تور یک روزه بازدید از جاذبه های تاریخی، مذهبی و ملی بازار تبریز را برگزار کرد. این برنامه روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۶ بعد از ظهر انجام پذیرفت.