گزارش فعالیت های فرهنگی دانشگاه در سال ۹۶

گزارش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۶ از ابتدای سال تا دی ماه که بالغ بر ۲۴۵ مورد در قالب فعالیتهای هیأت های مذهبی، تشکلهای اسلامی دانشجویی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و هنری، نشریات دانشجویی و اردوهای تفریحی، فرهنگی و زیارتی است، بصورت فایل pdf قابل استفاده برای همگان می باشد. لازم است از تمامی متولیان، دست اندرکاران و حامیان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشیم.

گزارش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶