عناوین فعالیت های انجمن علمی مهندسی پزشکی

۱۰ دی ۱۳۹۱


عناوین فعالیت های انجمن علمی مهندسی پزشکی


۱-    بازدید از بیمارستان بهبود تبریز

۲-    برگزاری دوره مقدماتی برنامه نویسی PLC

۳-    برگزاری دوره پیشرفته برنامه نویسی PLC

۴-    برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار PsPice

۵-    برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار Proteus

۶-    برگزاری دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Matlab

۷-    برگزاری دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار Matlab

۸-    برگزاری مراسم معارفه برای ورودی­های جدید

۹-    برگزاری دوره تکمیلی الکترونیک پایه

۱۰-   برگزاری دوره تکمیلی برنامه نویسی C

۱۱-   برگزاری دوره برنامه نویسی میکروکنترلر

۱۲-   برگزاری کارگاه آموزشی پردازش تصویر Matlab

۱۳-   همکاری با دانشکده مهندسی شیمی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش

تصاویری از فعالیت ها:

.

۱

۲

۳

۴

۵