هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو از دانشگاه صنعتی سهند و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در جهت برگزاری و همکاری در برگزاری هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو که در اردیبهشت ماه … ادامه پست>>

معارفه انجمن علمی مهندسی پلیمر

این مراسم با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان ورودی جدید با محیط دانشگاه، اساتید، رشته تحصیلی و همچنین جهت آشنایی با انجمن علمی مهندسی پلیمر با حضور معاونت محترم پژوهش و … ادامه پست>>

انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند نهاد ترویجی برگزیده کشور در سال ۱۳۹۴

انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو از بین ۱۰۹ نهاد فعال دانشگاهی و غیر دانشگاهی کشوری در بین پانزده نهاد … ادامه پست>>

مراسم معارفه انجمن علمی مهندسی شیمی

این مراسم با حضور رئیس محترم دانشکده مهندسی شیمی جناب آقای دکتر علیزاده و چند تن از اساتید گرانقدر دانشکده به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید از انجمن علمی مهندسی … ادامه پست>>