انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها … ادامه پست>>

پخش فیلم جوشکاری

انجمن علمی مهندسی مواد به کمک آقای رفیع زاده در آمفی تئاتر دانشگاه فیلم جوشکاری پخش کرد..فیلم جوشکاری به مدت۲ ساعت پخش شد وعلاقه مندان به آشنایی باجوشکاری وهمچنین دانشویان … ادامه پست>>

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید انجمن علمی مهندسی مواد

مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال ۹۱ مهندسی مواد توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد درتاریخ ۹۱/۱۲/۶ در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار شد. ازجمله مهمانان این مراسم جناب آقای دکتر … ادامه پست>>

بازدید خواهران از شرکت چرخشگر تبریز

در راستای نیاز دانشجویان مهندسی مواد به بازید از شرکت ها و آشنایی آنها با فرآیند تولید در صنعت، انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند بازدیدی از شرکت چرخشگر … ادامه پست>>