معارفه ورودی های جدید انجمن علمی مهندسی پزشکی

این مراسم روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ برای ورودی های سال ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی ، با همکاری امور فرهنگی و حضور معاونت محترم آموزشی و جمعی از اساتید … ادامه پست>>

عناوین فعالیت های انجمن علمی مهندسی پزشکی

۱-    بازدید از بیمارستان بهبود تبریز ۲-    برگزاری دوره مقدماتی برنامه نویسی PLC ۳-    برگزاری دوره پیشرفته برنامه نویسی PLC ۴-    برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار PsPice ۵-    برگزاری کلاس آموزشی نرم … ادامه پست>>