افتتاحیه اولین شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در دانشگاه صنعتی سهند

این مراسم با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و دانشکده مهندسی برق در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ با حضورریاست و  اساتید دانشکده مهندسی برق، مدیریت اداره امور فرهنگی و با … ادامه پست>>