کارگاه طراحی آزمایش

انجمن علمی مهندسی محیط زیست با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران (شعبه‌ی شمال‌غرب) برگزار می‌کند: ❌جلسه ی مقدماتی کاملا رایگان❌ هزینه‌ی  شرکت در جلسه‌ی پیشرفته به همراه اعطای مدرک از … ادامه پست>>