معارفه انجمن علمی ریاضی فیزیک

معارفه این انجمن علمی جدید التأسیس روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ با حضور اساتید دانشکده علوم پایه و استاد مشاور انجمن آقای دکتر فرضی در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار … ادامه پست>>