برگزاری اردوی جهاد علمی دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی سهند در سه روستای منطقه جلفا

برگزاری اردوی جهاد علمی دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی سهند در سه روستای منطقه جلفا اردوی جهاد علمی دانشجویان بسیجی این دانشگاه  با حضور بیش از ۳۰  نفر از دانشجویان به … ادامه پست>>