کارگاه آموزشی نشریات

کارگاه آموزشی نشریات با موضوعات: آئین نامه نشریات، اخلاق مطبوعات، حقوق مطبوعات، گزارش و مقاله، خبرنویسی و تکنیک های مصاحبه روزهای دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن جهاد علمی واقع در خانه فرهنگ برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی نشریات با موضوعات: آئین نامه نشریات، اخلاق مطبوعات، حقوق مطبوعات، (ادامه پست)